Dear all,

We would like to inform you that Tanfer Dinler, an entrepreneur and a change-maker, will be visiting us to give a talk and share his experiences. We will meet tomorrow (29 August) at 10:00 in ScOLa 122. The talk will be in Turkish so those of our foreign instructors who can follow are also welcome.

We hope it will be an inspiring speech for all of us.

You can find the detailed information about Tanfer Dinler below:

Tanfer Dinler, Traktörünü Satan Bilge

Tanfer Dinler “Çiftçi” ve 28 yıldır İstanbul Üniversitesi’nin yanısıra farklı üniversitelerdeki genç girişimcileri yetiştirmekle kalmayıp onların projelerine doğrudan destek veren bir ”Sosyal Girişimci”dir. Yüze yakın ülkede çalışmalar yaptığı bilinen Tanfer Dinler, uzakdoğu ülkelerindeki deneyimlerinin ışığında hizmet veren bir ”Düşünce Yönetmeni”dir.
Farkındalık ve düşünce yönetimi, etkin kişisel yönetim ve liderlik konularında şirketlere eğitim vermektedir. İnsanların yanısıra bitkileri ve hayvanları da yetiştiren ”Çiftçi” Dinler; köy köy dolaşarak yarattığı kolektif bilinçle çiftçiler ve köy kadınları için katılımcı projeleri hazırlamakta ve yaşama geçirmektedir. Tanfer Dinler, AB ülkelerinde eşdeğeri olmayan Tarım Sigortaları Havuzu TARSİM’in yasa hazırlayıcısı, sistem kurucusu, isim babası ve mimarıdır. Mevcut edinimlerinin tamamını eşiyle birlikte kırk yıldır yürüttüğü köy çocukları eğitim projesi için kullanan Dinler, binlerce köy çocuğunun yaşama tutunmasında da anlamlı bir rol üstlenmiştir.