1.  Common Time Professional Development Sessions

As you know, we continue our sessions by conducting virtual meetings through Microsoft teams. You can find the details of this week’s sessions below:

DATE & TIME PRESENTER(s) TITLE BRIEF INFO
09.04.2020

09:00-10:30
(online)

Kezban Altuntas Reading Club Article: The Flowering of Positive Psychology in
Foreign Language Teaching and Acquisition Research by Jean-Marc Dewaele, Xinjie Chen, Amado M. Padilla and J. Lake
09.04.2020

09:00-10:30
(online)

Tugba Yıldırım & Meltem Yılmaz Artful Teaching Series Focus: Ekphrasis: Using paintings to stimulate writing

Please send an e-mail to presenters by Wednesday if you would like to attend these sessions so that they can make the necessary arrangements.

2. Study Center Slots (Updated)

Please find the Study Center Updated schedule below.

 

3. ScOLa Clubs (Updated)

 

4. Pearson Turkey Higher-Ed Webinar Series

Eğitim Kurumlarında Dijital Dönüşüm: Dönüşüm mü (Fundamental) Entegrasyon mu (Marjinal)? Doğru stratejiler nelerdir? Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tufan Adıgüzel, dijital dönüşüme ve ilgili stratejilere yönelik pratikleri eğitimcilerle paylaşıyor!
Webinar’a giriş linki, etkinlik günü e-mail yoluyla katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Registration link

Bu webinar kapsamında:
– Uzaktan öğretimin tasarımını ve uygulanma stratejisini etkileyen; transaksiyonel uzaklık, açıklık, özerklik ve denklik kuramları ve öğrenme-öğretme sürecine katkıları,
– Bu temel kuramlara dayalı olarak başarılı bir uzaktan öğretim için ortam, öğretmen ve öğrenci niteliklerinin nasıl olması gerektiği,
– Uzaktan öğretimde farklı tür ve düzeyde öğrenmelerin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için öğrenme paradigmalarının öğrenme üzerindeki etkisi ve paradigmalara göre öğrenci ve öğretmen rol ve özellikleri,
– Bu paradigmalara uygun olarak kullanılabilecek öğretim yöntemleri ve öğrenme ortamları ele alınacaktır.
Webinar’a giriş linki, etkinlik günü e-mail yoluyla katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Registration link

Yüz yüze ve uzaktan öğrenmede değerlendirmedeki paradigmatik değişikliğin farkında mıyız? Bu webinarda, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Akpınar, açık ve uzaktan eğitimde kullanılan değerlendirme stratejilerini tartışmaya açacak ve değerlendirmenin zorluklarına yönelik yapıcı önerilerde bulunacak.
Webinar’a giriş linki, etkinlik günü e-mail yoluyla katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Registration link

4. Let’s Share! posts

As you know, we have started sharing our experiences with each other on different topics ranging from online teaching tools we benefit from to how we maintain our wellbeing.  Thank you for the posts you have shared so far. We hope that we can be of help to each other as ScOLa family.

We also wonder what other topics you would like to discuss and share your experiences about. Could you please share your suggestions by commenting to this post by the end of this week? In the light of your suggestions, we will be generating topics for “Let’s share!” post.