OzU Writing Center

About Us

OzU Writing Center began to operate during 2013-2014 Academic Year within the body of School of Languages. The center having been located on B2 floor of the Library until recently is now offering services in its new premises on the ground floor of the Library in room G12-I. Our center gives support to all the undergraduate students and graduate students depending on the availability) in areas listed below:

– improving academic writing skills in English (e.g. citing, referencing, analyzing, paraphrasing and so on.)
– giving feedback on the assignments, research papers, projects that the students are given by their departments,
– checking application forms for job, internship and education opportunities in terms of clarity, format, lexical and grammatical accuracy; thus, guiding the students,
– arranging presentations and workshops for students in small groups to improve academic writing skills that they experience difficulty.

Consultants

Dr. Mahir Sarıgül
Mr. Ali Nezami

For further information you can contact the consultants:

mahir.sarigul@ozyegin.edu.tr

ali.nezami@ozyegin.edu.tr

ÖzÜ Yazma Merkezi

Hakkımızda

ÖzÜ Yazma Merkezi, Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde 2013-2014 Akademik Yılı Güz döneminde faaliyete geçmiştir. Yakın zamana kadar Merkez Kütüphane’nin B2 katındaki ofiste hizmet veren ÖzÜ Yazma Merkezi, 2019-2020 Akademik Yılı Güz dönemi itibariyle Merkez Kütüphane’nin giriş katındaki G12-I no’lu yeni ofiste hizmet vermeye başlamıştır. Merkezimiz, lisans öğrencilerine (olanaklar elverdiği ölçüde de yüksek lisans ve doktora öğrencilerine), aşağıdaki hususlar doğrultusunda yüz yüze destek vermektedir:

– İngilizce akademik yazma becerilerini geliştirmek (alıntılama, kaynak gösterme, analiz etme, başka şekilde ifade etme vb.);
– Öğrenim gördükleri bölümlerde verilen ödev, araştırma yazısı, proje gibi akademik yazılara geri-bildirim ve önerilerde bulunmak;
– Yurtdışı staj, iş ve eğitim başvurusu gibi konularda yazdıkları mektupları gözden geçirip gerektiğinde format, sözcük uygunluğu ve dilbilgisel doğruluk noktalarında değerlendirme yaparak yönlendirmek;
– Dönem içinde belirli bir program dâhilinde öğrencilere, küçük gruplar halinde, genelde sorun yaşadıkları akademik yazma becerilerine yönelik sunumlar ve atölye çalışmaları düzenlemek.

Danışmanlar

Dr. Mahir Sarıgül
Ali Nezami

Daha fazla detay için danışmanlar ile iletişime geçebilirsiniz:

mahir.sarigul@ozyegin.edu.tr
ali.nezami@ozyegin.edu.tr